Informatie

Tarieven

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk als u een aanvullende tandartsverzekering heeft. Voor alle kinderen tot 18 jaar worden de behandelingen volledig vergoedt vanuit de basisverzekering.

Informeer altijd eerst bij uw zorgverzekering of uw behandeling bij de mondhygiënist voor vergoeding in aanmerking komt.

De tarieven binnen de tandheelkunde worden niet door de zorgverlener vastgesteld. Maar worden ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid vastgesteld. Wilt u weten welke tarieven er voor 2020 voor de mondhygiënist gelden, kijk dan op de website van NZA, www.nza.nl.

Rekening

De rekening van de behandeling zal via email of post naar u verzonden worden.
De betalingstermijn is 14 dagen.

Afspraken die niet nagekomen worden, zonder bericht vooraf aan de mondhygiënist of binnen 24 uur voor de gemaakt afspraak afgezegd worden, kunnen bij u in rekening gebracht worden. Mocht het voorkomen dat u meerdere malen uw afspraak niet nakomt, dan behouden we ons het recht om u geen nieuwe afspraken meer te geven.

Klik hier voor de privacyverklaring.

Klachten

Ik doe mijn uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent. Voldoet de verleende zorg kwalitatief niet aan uw wens dan kunt u dit bij mij melden. Het is altijd mijn streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen. Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan kunt u een klacht indienen. Ik verwijs u hiervoor naar de website van de nvm. www.mondhygienisten.nl Als zelfstandig mondhygienist ben ik lid van de nvm en aangesloten bij de landelijke klachtencommisie paramedici.